Biofeedback pomáha mozgu pri efektívnejšom využívaní jeho kapacity

Ako poukázať 2%

 • Zamestnanec
 • Fyzická osoba
 • Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2015
 • Postup na poukazanie 2% pre zamestnancov

  1. žiadajte zamestnávateľa aby vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
  2. z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2% (alebo 3%) z vašej zaplatenej dane – to je suma ktorú môžete v prospech príjimateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
  3. následne vypíšte údaje z potvrdenia do VYHLÁSENIA.
  4. Obe tieto tlačivá (potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie) prosím doručte do 30.4.2015 na daňový úrad podľa vášho bydliska (presné informácie nájdete na www.drsr.sk).

  Postup pre fyzické osoby (SZČO)

  1. Vypočítajte si Vaše 2% (alebo 3%) z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka: minimálne 3 € pre prijímateľa.
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby A alebo B sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa, kde stačí vyplniť údaje

   Občianske združenie Neurón
   I. Bukovčana 30, 84108 Bratislava
   IČO: 421 30 620
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2015) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
   POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
   POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
  5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2015

  1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Tlačivo v prospech viacerých prijímateľov.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 4.

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 2 a 3.