Biofeedback pomáha mozgu pri efektívnejšom využívaní jeho kapacity

Ako využijeme 2% z daní

Od roku 2010 sme pomohli prefinancovať viac ako 300 EEG Biofeedback terapií. V tomto trende chceme pokračovať aj v budúcom roku.
Prednášali sme o EEG Biofeedback terapii psychológom a špeciálnym pedagógom pracujúcim s deťmi s poruchami učenia.
Priebežne rozširujeme množstvo diagnostikých a reedukačných materiálov, ktoré pomáhajú deťom s poruchami učenia.

Pokračujeme v plánovaní vybudovania centra pre deti trpiacimi špecifickými poruchami učenia a správania, poruchami pozornosti. Toto centrum chceme vybudovať s cieľom pomôcť deťom hlavne v poobedňajšej príprave na vyučovanie. Bude tu pracovať psychológ, špeciálny pedagóg, animátor a neuroterapeut. V tomto centre si deti budú môcť vypracovať domáce úlohy pod odborným dohľadom, bude im poskytnutá odborná pomoc a doučovanie, náprava špecifických porúch učenia prostredníctvom špeciálneho pedagóga. Animátor zabezpečí deťom účelné využitie času po skončení prípravy na vyučovanie v podobe rôznych záujmových činností, športu a ručných prác.

MAILOVA ADRESA JE magdalena.at.NEURON.SK